Ongevallenverzekering

Er gebeuren jaarlijks heel veel ongevallen. In het verkeer, op het werk, in en om het huis of bij sport en spel. De kans om bij een ongeval betrokken te raken is dan ook niet gering, in onze huidige maatschappij neemt deze kans juist steeds meer toe.

Een klein moment van onoplettendheid en het is gebeurd. Meestal loopt het goed af, maar er moet toch ook rekening worden gehouden met een minder goede afloop. De financiële gevolgen van zo’n minder goede afloop vangt men op met een ongevallenverzekering die uitkeert bij overlijden en bij blijvende invaliditeit. U kunt voor uw personeelsleden deze ongevallenverzekering in een collectieve vorm sluiten.

Er is sprake van een collectieve verzekering, als er minimaal 10 verzekerden op één polis ter verzekering worden aangeboden. Daar de premie voor de ongevallenverzekering afhankelijk is van het beroep van de verzekerde zal bij de collectieve verzekering de basispremie worden vastgesteld aan de hand van een gemiddelde tariefgroep. Afhankelijk van het aantal verzekerden op één polis wordt een korting op de premie verleend.

Dekking

  1. een uitkering bij overlijden tengevolge van een ongeval.
  2. een uitkering bij blijvende algehele of gedeeltelijke invaliditeit als gevolg van een ongeval.

Het verzekerde bedrag voor rubriek A mag niet hoger zijn dan dat voor de rubriek B. In tegenstelling tot andere verzekeraars, vergoeden wij ook een ongeval dat (mede) veroorzaakt is door een ziekte of een gebrek.

Contact Ons

Nizar Financieel Advies

Helftheuvelweg 47, 5222 AV ‘s-Hertogenbosch
085 – 066 61 36
06 – 44 6666 50
info@nizarfa.nl
www.nizarfa.nl

Gegevens

                

KVK: 18087693
AFM:
 12016712

©️2021 NIZARFA | In samenwerking met WebshopGemak

Translate 🌐
Chat openen