Aansprakelijkheid werkgever motorrijtuig

Motorrijtuigverzekeringen dekken o.a. schade aan derden toegebracht, maar nooit schade aan de bestuurder zelf. Aansprakelijkheidsverzekeringen voor Bedrijven dekken ook schade aan derden toegebracht, maar nooit schade veroorzaakt door een motorrijtuig. Schadeverzekeringen voor Inzittenden dekken wel de schade van de bestuurder, maar hebben een te klein verzekerd bedrag.

In januari 2001 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan, waardoor werkgevers aansprakelijk zijn als één werknemer schade oploopt tijdens het besturen van een “motorrijtuig van de zaak” of een privé-motorrijtuig als dat wordt gebruikt in opdracht van de werkgever. Deze uitspraak kan grote financiële consequenties voor u als werkgever met zich meebrengen. Want uw huidige verzekeringen bieden hiervoor dus geen dekking. Nu heeft Nizarfa een passende oplossing om dit risico te verzekeren. De WEGAM-polis, waarbij u een keuze heeft uit twee verzekeringsdekkingen. Onderstaand hebben wij de kenmerken voor u op een rijtje gezet. De verzekering is bestemd voor bedrijven en zelfstandige beroepen. Taxibedrijven en/of ander betaald personenvervoer, koeriersdiensten, garages of motorrijtuigverhuurbedrijven komen niet voor deze verzekering in aanmerking.

 • Verzekerden
  Verzekerd zijn de werkgever, de ondergeschikten van de verzekeringnemer en de niet aan verzekeringnemer ondergeschikte persoon, die in opdracht van verzekeringnemer werkzaamheden verricht ten behoeve van diens bedrijf of beroep, in hun hoedanigheid van bestuurder van een motorrijtuig, waarvan zij met goedvinden van de verzekeringnemer tijdens de uitoefening van hun werkzaamheden gebruik maken.
 • Dekking: Standaard
  Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekeringnemer in zijn hoedanigheid van werkgever, niet uit andere verzekeringen gedekte, voor personenschade en de daarmee gepaard gaande schade aan lijfgoederen die verzekerden lijden als gevolg van een verkeersongeval tijdens de uitoefening van hun werkzaamheden in opdracht van de verzekeringnemer.
 • Dekking: Compleet
  Deze is dekking is gelijk aan die van de standaard dekking maar is uitgebreid met een dekking voor gebruik van de motorrijtuigen van de zaak voor privé-doeleinden.
 • Verzekerde som
  De verzekerde som is EUR 1.000.000,00 per gebeurtenis.
 • Motorrijtuigen van werknemers
  Ook is het mogelijk om privé-motorrijtuigen van werknemers te verzekeren. Deze dekking geldt voor dienstreizen met privé personenauto’s van werknemers.

Bij NizarFa kunt u verwachten dat wij het best mogelijk advies bieden, op alle financiële gebieden.

Alhoewel ons kantoor in ‘s-Hertogenbosch zit, bieden wij onze diensten aan in heel Nederland!

NIZAR FINANCIEEL ADVIES

Leeghwaterlaan 78, 5223 BA ‘s-Hertogenbosch
085 – 0407655
085 – 0408062
info@nizarfa.nl
www.nizarfa.nl

GEGEVENS

KVK: 18087693
AFM:
 12016712

©️2021 NIZARFA | In samenwerking met WebshopGemak

Translate 🌐
Chat openen